Обединена Българска Банка

Обединена Българска Банка е финансова институция с 20-годишна успешна история, започнала през 1992 г. със сливането на 22 български регионални търговски банки.

Вече две десетилетия ОББ уверено се развива и налага като лидер в българския банков сектор благодарение на своя екип от мотивирани служители с висок професионализъм. ОББ е добре организирана и динамична структура, създаваща у екипа си атмосфера на позитивизъм и целенасоченост за постигане на общите цели на банката.

ОББ е банката-символ на иновативността в съчетание с устойчиви традиции и предпочитан партньор от индивидуални и корпоративни клиенти.

За повече информация относно актуалните ни предложения и стратегическите възможности, които предлагаме, посетете www.ubb.bg или се свържете с нас на телефон 0700 117 17.