МПМ Хотелс България

МПМ Хотелс е дружество, предлагащо мениджмънт на хотелски комплекси под наложена на пазара собствена търговска марка. Ние осигуряваме практически и консултантски услуги за управление на операциите, маркетинг и продажби, предпроектни проучвания, стратегическо бизнес планиране, управление на персонала, изготвяне на оперативни бюджети, както и други съпътстващи хотелския мениджмънт дейности, които са от ключово значение за цялостната рентабилност на Вашите инвестиции в туризма.

Понастоящем кампанията управлява 9 обекта / 6 на българското черноморие и 3 в планинските курорти/ и разполага с ресурс от над 600 служителите.

МПМ Хотелс България

Отдел „Маркетинг и Продажби”