A1

A1 e е част от семейството на А1 Group – един от водещите телекомуникационни доставчици в централна и Източна Европа с повече от 24 милиона клиенти и над 18 000 служители.

Визията на A1 Group е да предложи повече от „традиционните“ телеком услуги, като осигуряване на свързаност и трафик на данни, и да интегрира предложения, които улесняват дигиталния начин на живот и свързват хората, компаниите и нещата около нас навсякъде и по всяко време.“

„A1 is part of the A1 Group family – the leading communications provider in the CEE region with more than 24 million customers and 18 000 employees across its markets of operations.

A1 Group’s vision is to offer more than the traditional telecommunication services like network infrastructure and to integrate new solutions that empower the digital lifestyle connecting people, companies and things around us all the time.“

  • www.a1.bg
  • Телефон за контакт – 0882 205 357/0882 205 137

Работно време

  • Понеделник – петък – 09.00-19.30
  • Събота и неделя – Почивен Ден